Download Flash 9
 
מערכת לחיזוק שרירי רדלים
www.sheba.co.il
English | Russian | חיפוש בכל אתרי שיבא | מפת התמצאות | ספר טלפונים
עמוד הבית > תפריט צדהמערך הפסיכיאטרימרפאות פסיכיאטריה > מרפאת אדווה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לוקומט
יציבה

מרפאות פסיכיאטריה

מרפאת אדווה - לסובלים מהפרעת אישיות גבולית

 

המרפאה מתמחה בטיפול באנשים הסובלים מהפרעת אישיות גבולית

 

אחראי מרפאה: ד"ר אסף כספי 

תקשורת: 03-5303349 או 03-5303350

ימי פעילות: א - ה, בין השעות 16:00 - 08:00

 

על המרפאה

מדובר בתכנית המשלבת הבנה דינאמית ומרכיבים קוגניטיביים התנהגותיים בטיפול בהפרעת אישיות גבולית.

הפרעת אישיות גבולית על פי הגדרתו הנרחבת של קרנברג מתבטאת בחרדה דיפוזית בעירוב מרובה של סימפטומים נוירוטיים ובפתולוגיית אופי טרום פסיכוטית. ישנו ביטוי נרחב לחולשת אגו ותנועה לכיוון תהליכי חשיבה ראשוניים. ההפרעה מאופיינת בשימוש במנגנוני הגנה פרימיטיביים כמו פיצול, השלכה הזדהותית והכחשה. יחסי האובייקט המופנמים והבין אישיים הינם כאוטיים ובלתי בשלים. האישיות נשלטת על ידי דחפים תוקפניים וההתנהגות הינה אימפולסיבית.

 

הטיפול המקובל באנשים הסובלים מהפרעת אישיות גבולית מבוסס על טיפול דינמי ארוך טווח. יש קושי רב בניהול הטיפול בשל ביטויי ההתנהגות האימפולסיבית וההרסנית. ההתקדמות בטיפול היא איטית מאוד ומתסכלת למטופל ולמטפל, למרות ההשקעה האינטנסיבית. מרשה לינהן, שעוסקת שנים רבות בטיפול באנשים הסובלים מהפרעת אישיות גבולית, מגדירה את ההפרעה ככוללת בעיה קשה בוויסות רגשי, התנהגות אימפולסיבית הרסנית, קשיים באפקטיביות בין אישית וחוסר יכולת לשאת תסכול ומצוקה. ההפרעה נבנית לדעתה על רקע של סביבה קרובה בלתי מתקפת.

 

טיפול בשיטת  DBT

לינהן בנתה תכנית טיפול, שנקראת DBT, המשלבת טיפול אישי וקבוצתי ושעוסקת בו זמנית במרכיבים השונים של ההפרעה, תוך שימוש בטכניקות קוגניטיביות התנהגותיות. בבסיס התוכנית עומדת האמונה ברצונו הבסיסי של המטופל לצמוח ולהתקדם, וכן האמונה ביכולת הטמונה בו להשתנות.

 

על פי לינהן, ה- DBT, כמו תוכניות טיפול התנהגותיות-קוגניטיביות סטנדרטיות, מדגיש הערכה רצופה ואיסוף נתונים על בעיות שוטפות, הגדרה ברורה ומדויקת של יעדי הטיפול ויחסי עבודה שיתופיים בין המטפל והמטופל. בין היתר, כוללת התוכנית שימוש בכלים התנהגותיים-קוגנטיביים כמו פתרון בעיות, חשיפה, הקניית כישורים, ניהול מצבי חירום והסגלה קוגניטיבית.

לגבי התנהגויות אובדניות או התנהגויות דיספונקציונליות אחרות, נעשה בתוכנית זו ניסיון "למסגור" מחדש ולמיקוד של הטיפול בפתרון בעיות פעיל, במקביל לתיקוף התגובות הרגשיות, ההתנהגותיות והקוגניטיביות של המטופל כפי שהן.

ה- DBT, עוסק בעיקר בארבעה תחומים, שמשמעותיים בעבודה עם אנשים בעלי הפרעת אישיות גבולית. הראשון, הוא דגש על קבלה ותיקוף של התנהגויות, כפי שהן באותו הרגע. העיסוק בתחום זה נובע מהצורך ללמד את המטופלים לקבל את עצמם ואת עולמם בשלמותם. השני, הוא דגש על טיפול בהתנהגויות המפריעות לטיפול, הן אצל המטופל והן אצל המטפל. השלישי, הוא דגש על יחסים טיפוליים כחיוניים לטיפול. מכיוון שחלק ממטרת הטיפול היא הקניית כישורים פסיכוסוציאליים, היחסים בין המטופל והמטפל הם משמעותיים מאוד, ולעיתים הם גם הגורם שמשאיר את המטופל בטיפול. הרביעי, הוא דגש על תהליכים דיאלקטיים, שעוסקים ביחסים הפנימיים בתוך האדם בין סוגים שונים של התנהגויות.

 

בתוכנית הטיפולית שבנתה לינהן, היא מתייחסת לארבע תוכניות ספציפיות של הקניית כישורים, הכוללות תוכנית ללימוד כישורי ויסות רגש, תוכנית ללימוד כישורים ליחסים בינאישיים אפקטיביים, תוכנית ללימוד כישורים של סובלנות כלפי מצוקה ותוכנית ללימוד כישורים הקשורים ביכולת להתנסות באופן מודע ולצפות בעצמי ובאירועים הסובבים אותי.

 

עקרונות הטיפול במרפאה (המבוססים על שיטת ה DBT):

 

  • עם כל מטופלת יתואם החוזה הטיפולי הכולל: מתן מידע, הבהרת תפקידים וכללי הטיפול במרפאה (יפורטו להלן). המטופלת תתחייב- לשנת טיפול אחת לפחות; להפחתת התנהגות אובדנית ובניית חיים בעלי ערך; לשיתוף פעולה בבחינת הנחות יסוד ואמונות בסיסיות ולניסיון לשינוי; לשיתוף פעולה בלימוד מיומנויות; להטמעת פתרונות אפשריים. (המחויבות היא תנאי פורמאלי לטיפול וגם מטרה בפני עצמה).
  • מטרות הטיפול הראשוניות הן: (1) הפחתת התנהגות אובדנית. (2) הפחתת התנהגויות המפריעות לטיפול. (3) הפחתת התנהגויות הפוגמות באיכות החיים. (4) שיפור כישורים התנהגותיים (ארבעת המיומנויות הנלמדות- קשיבות; אפקטיביות בין אישית; ויסות רגשי; סובלנות למצוקה).
  • למטופלת מובהר כבר בשיחה הראשונה כי הטיפול במרפאת אדווה מושתת על 3 מרכיבים הכרחיים- טיפול פסיכיאטרי, פסיכותרפיה פרטנית וקבוצת לימוד מיומנויות. המעקב הפסיכיאטרי הנו חובה גם אם המטופלת אינה לוקחת תרופות. יובהר כי היעדרות ללא סיבה ראויה משלושה טיפולים רצופים (פסיכולוגיים או פסיכיאטריים) יגררו את הפסקת הטיפול. כך, גם היעדרות של יותר מפגישה אחת בחודש תביא לסיום הטיפול.
  • כניסה לטיפול- כל מטופלת תופנה תחילה לפגישה עם מתאמת הטיפול של המרפאה, אשר תציג את המטופלת בישיבת הצוות, אז יוחלט בנוגע להמשך הטיפול. במידה ותתקבל למרפאה תופנה לטיפול פסיכיאטרי ולפסיכותרפיה פרטנית אצל מטפלים מקרב חברי צוות מרפאת אדווה. כמו כן תשולב המטופלת בקבוצת המיומנויות בהקדם האפשרי (ניתן לצרף חברת קבוצה חדשה רק במעבר ללימוד מיומנות חדשה).
  • אי עמידה בתנאים של כל אחד משלושת מרכיבי הטיפול יגרור סיום טיפול במרפאת אדווה והפנייה למרפאה הכללית של תל השומר או לגורם רלוונטי אחר.
  • האחריות על מעקב אחר נוכחות המטופלת (בכל הטיפולים) היא על המטפל/ת הפרטני/ת. במידה ויש צורך הדבר יופנה למתאמת הטיפול, אשר תזכיר את מועד הטיפול הבא ותזהיר כי היעדרות נוספת תגרור את סיום הטיפול. גם במקרה של אשפוז, על המטפל/ת הפרטני/ת לשמור על קשר עם הגורמים המטפלים ולהתעדכן במצבה של המטופלת.
  • בקשה של מטופלת להחלפת מטפל/ת- ככלל לא ניתן להחליף מטפל/ת לאחר תחילת הטיפול.
  • על פי גישת ה-DBT המטפל צריך להיות זמין למטופל, אולם יש לעשות התאמה לכך לתנאי המרפאה הציבורית. המטפלים יפעילו שיקול דעת בכל מקרה לגופו בנוגע לשאלה האם לתת את מספר הטלפון האישי. יש להשתדל לתת מספר טלפון במרפאה בו ניתן להשאיר ולמשוך הודעות. ככלל המטופלות מונחות לפנות למיון בית החולים במקרה של מצוקה קיצונית.

 

השרות הפסיכולוגי

שלח לחבר שלח לחבר חזרה לראש הדף חזרה לראש הדף גירסה להדפסה גירסה להדפסה
מפת האתר  |  מפת התמצאות  |  פניות הציבור  |  פרסום באתר  |  תנאי שימוש באתר